Please enable Javascript And Refesh (F5)

Autodesk HSMWorks 2019 x64 SolidWorks – Plug-in Machine Tools cho Solidworks - Viet Nhap. Com
no comments

Autodesk HSMWorks 2019 x64 SolidWorks – Plug-in Machine Tools cho Solidworks

HSMWorks cung cấp giải pháp CAM tích hợp đầy đủ cho SOLIDWORKS®, cho phép bạn tăng tốc và trở nên hiệu quả trong vòng vài phút bằng cách sử dụng các công cụ và quy trình công việc quen thuộc.
HSMWorks cho phép bạn duy trì mối liên kết đầy đủ giữa mô hình SolidWorks và gia công. Thay đổi thiết kế trong mô hình CAD sẽ tự động được cập nhật trong dữ liệu hạ lưu như bản vẽ và đường chạy dao.

 

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar