Please enable Javascript And Refesh (F5)

Autodesk Navisworks Manage 2018 x64 – Phần mềm chuyên dụng cho mô phỏng và thiết kế cấu trúc và không gian liên vùng - Viet Nhap. Com
no comments

Autodesk Navisworks Manage 2018 x64 – Phần mềm chuyên dụng cho mô phỏng và thiết kế cấu trúc và không gian liên vùng

Autodesk Navisworks giúp cho phép phối hợp, mô phỏng xây dựng và phân tích dự án đầy đủ cho một đánh giá dự án tích hợp. Một số sản phẩm của Navisworks bao gồm các công cụ nâng cao để mô phỏng và tối ưu hóa lịch biểu, xác định và điều phối các xung đột và sự can thiệp, cộng tác và hiểu rõ hơn về các vấn đề tiềm ẩn.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar