Please enable Javascript And Refesh (F5)

Autodesk Netfabb Premium 2018 R1 + Ultimate 2018 R0 x64 – Phần mềm vẽ và vẽ 3D cho máy in 3D - Viet Nhap. Com
no comments

Autodesk Netfabb Premium 2018 R1 + Ultimate 2018 R0 x64 – Phần mềm vẽ và vẽ 3D cho máy in 3D

Netfabb Autodesk tập hợp thiết kế mạnh mẽ và phụ công cụ sản xuất trong một môi trường phần mềm duy nhất, đem lại cho các nhà thiết kế sản phẩm và kỹ sư tất cả các công cụ cần thiết để tối ưu hóa, xác nhận và sản xuất thành công mô hình sử dụng quy trình sản xuất chất phụ gia.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar