Please enable Javascript And Refesh (F5)

Autodesk TruFiber 2019 x64 – Phần mềm quản lý và mô phỏng quy trình tổng hợp - Viet Nhap. Com
no comments

Autodesk TruFiber 2019 x64 – Phần mềm quản lý và mô phỏng quy trình tổng hợp

Phần mềm TruFiber cho phép các nhà sản xuất tổng hợp lập trình, quản lý và mô phỏng các quy trình và vị trí sợi. Phần mềm này được thiết kế để hỗ trợ nhiều quy trình sản xuất tổng hợp. 

TruFiber sử dụng thông tin Autodesk TruPlan để tính toán các hoạt động AFP và ATL. TruFiber cho phép bạn tùy chỉnh loại máy, thao tác và các công cụ để sử dụng khi thực hiện các hoạt động sản xuất. 
Trước khi bạn bắt đầu: 
– Bạn phải có một tệp phần TruPlan hoàn chỉnh và hoạt động (.ipt) bao gồm một chiến lược cho ít nhất một lớp. 
– Phần phải bao gồm một bộ hình học xếp chồng. 
– Phải có ít nhất một băng thông đầy đủ của bề mặt qua ranh giới lớp lớn nhất trong bộ xếp chồng.

Ảnh chụp màn hình

Tải xuống Autodesk TruFiber 2019 x64 - Phần mềm quản lý và mô phỏng quy trình tổng hợp tổng hợp
Tải xuống Autodesk TruFiber 2019 x64 – Phần mềm quản lý và mô phỏng quy trình tổng hợp tổng hợp
Tải xuống Autodesk TruFiber 2019 x64 - Phần mềm quản lý và mô phỏng quy trình tổng hợp tổng hợp
Tải xuống Autodesk TruFiber 2019 x64 – Phần mềm quản lý và mô phỏng quy trình tổng hợp tổng hợp
Tải xuống Autodesk TruFiber 2019 x64 - Phần mềm quản lý và mô phỏng quy trình tổng hợp tổng hợp
Tải xuống Autodesk TruFiber 2019 x64 – Phần mềm quản lý và mô phỏng quy trình tổng hợp tổng hợp
Tải xuống Autodesk TruFiber 2019 x64 - Phần mềm quản lý và mô phỏng quy trình tổng hợp tổng hợp
Tải xuống Autodesk TruFiber 2019 x64 – Phần mềm quản lý và mô phỏng quy trình tổng hợp tổng hợp

Hướng dẫn cài đặt

Ứng dụng TruFiber 2019 cài đặt như một phần mở rộng cho phần mềm Autodesk Inventor 2019. Vì vậy, khi cài đặt TruFiber 2019, Autodesk Inventor 2019 sẽ được cài đặt trước và sau đó TruFiber 2019 sẽ tự động được thêm vào như một phần mở rộng.

Seri@l, nhập một trong các mã số sau:

066-66666666
400-45454545
653-12354321
666-98989898
666-69696969
667-98989898

Product K@y:

Autodesk Inventor 2019 : 208K1

Autodesk TruFiber 2019 : 01Wk1

Xem thêm: Hướng Dẫn Cr@ck Autodesk 2019 Với Autodesk Network License

avatar