Please enable Javascript And Refesh (F5)

Autodesk TruPlan 2019 x64 – Phần mềm mô phỏng, phân tích và nghiên cứu vật liệu composite - Viet Nhap. Com
no comments

Autodesk TruPlan 2019 x64 – Phần mềm mô phỏng, phân tích và nghiên cứu vật liệu composite

TruPlan giúp bạn thiết kế quy trình tốt nhất để tạo ra một phần tổng hợp bằng cách sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa nâng cao.
TruPlan được dựa trên nhiều thuật toán tối ưu hóa trước và đánh giá các chi phí tác động của tính năng thiết kế độc đáo và định nghĩa bề mặt qua nhiều quy trình sản xuất, chẳng hạn như: Automated sợi Placement (AFP), Automated Tape Đặt (ATL), tay layup (HLU) hoặc bất kỳ kết hợp các chiến lược này. TruPlan cho phép các nhà sản xuất tổng hợp dự đoán chi phí cho việc chế tạo một phần nhất định và cũng có thể tối ưu hóa toàn bộ quá trình của họ để tránh tái kỹ thuật và thời gian chết trên sàn cửa hàng.

Ảnh chụp màn hình

Tải Autodesk TruPlan 2019 x64
Tải Autodesk TruPlan 2019 x64
Tải Autodesk TruPlan 2019 x64
Tải Autodesk TruPlan 2019 x64
Tải Autodesk TruPlan 2019 x64
Tải Autodesk TruPlan 2019 x64
Tải Autodesk TruPlan 2019 x64
Tải Autodesk TruPlan 2019 x64

Hướng dẫn cài đặt

Ứng dụng TruPlan cài đặt như một phần mở rộng cho phần mềm Autodesk Inventor. Vì vậy, khi cài đặt TruPlan, Autodesk Inventor sẽ được cài đặt trướcvà sau đó TruPlan sẽ tự động được thêm vào như một phần mở rộng.

Seri@l, nhập một trong các mã số sau:

066-66666666
400-45454545
653-12354321
666-98989898
666-69696969
667-98989898

Product K@y:

Autodesk Inventor 2019 : 208K1

Autodesk TruPlan 2019 : 01VK1

avatar