Please enable Javascript And Refesh (F5)

Autodesk Vault Professional + Workgroup + Basic + Basic Server 2019 x64 – Phần mềm quản lý dữ liệu CAD - Viet Nhap. Com
no comments

Autodesk Vault Professional + Workgroup + Basic + Basic Server 2019 x64 – Phần mềm quản lý dữ liệu CAD

Autodesk Vault là công cụ quản lý dữ liệu tích hợp với Autodesk Inventor Series, Autodesk Inventor Professional, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electric, Autodesk Revit và các sản phẩm Civil 3D. Nó giúp thiết kế các đội theo dõi công việc đang được tiến hành và duy trì kiểm soát phiên bản trong môi trường đa người dùng. Nó cho phép họ tổ chức và tái sử dụng thiết kế bằng cách hợp nhất thông tin sản phẩm và giảm nhu cầu tái tạo thiết kế từ đầu. Người dùng có thể lưu trữ và tìm kiếm cả dữ liệu CAD (chẳng hạn như các tệp Autodesk Inventor, DWG và DWF) và các tài liệu không phải CAD (chẳng hạn như các tệp Microsoft Word và Microsoft Excel).

Autodesk Vault là hệ thống phiên bản tệp ghi lại tiến trình của tất cả các chỉnh sửa mà tệp đã trải qua. Tất cả các tệp và siêu dữ liệu liên quan của chúng được lập chỉ mục trong hệ thống quản lý dữ liệu của cơ sở dữ liệu SQL và có thể tìm kiếm được từ giao diện ứng dụng Vault. Thông tin khác về các tệp bao gồm phiên bản lịch sử, sử dụng (danh sách trẻ em), “Được sử dụng ở đâu” (danh sách tất cả phụ huynh) cũng như biểu mẫu có thể xem trọng lượng nhẹ của tệp Định dạng Web thiết kế Autodesk (DWF). được tự động xuất bản khi nhận phòng. Khi người dùng sẽ chỉnh sửa tệp, tệp được kiểm tra và chỉnh sửa được thực hiện. Khi người dùng hài lòng với các thay đổi, thì tệp đã đăng ký và phiên bản tệp mới chứa các thay đổi mới sẽ có sẵn cho những người dùng khác trong nhóm làm việc. Thay đổi tệp trong quá trình (lưu tệp) bị ẩn khỏi những người dùng khác cho đến khi các thay đổi được đăng ký. Khi các tệp được chỉnh sửa, đổi tên và di chuyển trong cấu trúc thư mục, cơ sở dữ liệu Vault tự động cập nhật mọi tham chiếu tệp trong các tệp có liên quan.

loading...
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

BÌNH LUẬN

avatar