Please enable Javascript And Refesh (F5)

Autodesk VRED Design v2018.01 MacOSX – Phần mềm để hiển thị các sản phẩm thương mại khác nhau cho Mac - Viet Nhap. Com
no comments

Autodesk VRED Design v2018.01 MacOSX – Phần mềm để hiển thị các sản phẩm thương mại khác nhau cho Mac

Phần mềm trực quan VRED ™ 3D giúp các nhà thiết kế và kỹ sư ô tô tạo ra các bài thuyết trình sản phẩm, đánh giá thiết kế và nguyên mẫu ảo với các vật liệu thực tế, cài đặt máy ảnh vật lý, công cụ kỹ thuật và thậm chí chế độ phân tích bề mặt. Sử dụng kỹ thuật số Prototyping để hình dung ý tưởng của bạn, đánh giá thiết kế của bạn, và di chuyển từ vật lý đến nguyên mẫu ảo trong thời gian thực.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar