Please enable Javascript And Refesh (F5)

BackUp Maker Professional Edition v7.300 – Phần mềm sao lưu - Viet Nhap. Com
no comments

BackUp Maker Professional Edition v7.300 – Phần mềm sao lưu

ackUp maker tự động lưu trữ dữ liệu của bạn và đồng thời cung cấp một hoạt động trực quan: chọn dữ liệu của bạn, tùy chọn thiết lập tự động hóa để sao lưu theo lịch trình, chọn đích của nó và trong chốc lát, tài liệu quý báu của bạn đang chuyển ở định dạng zip vào một ổ đĩa cứng, flash USB lái xe hoặc trực tiếp vào đĩa CD / DVD theo lịch trình hoặc theo hoàn cảnh.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar