Please enable Javascript And Refesh (F5)

CodeAndWeb TexturePacker Pro v4.7.0 x86 / x64 – Phần mềm hoạt hình và trang tính Sprite - Viet Nhap. Com
no comments

CodeAndWeb TexturePacker Pro v4.7.0 x86 / x64 – Phần mềm hoạt hình và trang tính Sprite

CodeAndWeb TexturePacker Pro – Tạo các trang ma và xuất chúng ra tệp phù hợp nhất cho dự án của bạn với giải pháp phần mềm đơn giản này. Việc tạo ra các sprite sheets hoặc atlases đòi hỏi phần mềm đặc biệt và CodeAndWeb TexturePacker Pro đã được thiết kế cho mục đích cụ thể này.


Downscale sprites cho tất cả các thiết bị tự động
– Tạo hình ảnh độ phân giải cao chỉ
– TexturePacker quy mô hình ảnh
– Xuất bản cho tất cả các thiết bị với một nhấp chuột duy nhất
– giảm mức tiêu thụ bộ nhớ runtime
– tăng tỷ lệ khung hình

CodeAndWeb TexturePacker Pro 4.7
CodeAndWeb TexturePacker Pro 4.7
CodeAndWeb TexturePacker Pro 4.7
CodeAndWeb TexturePacker Pro 4.7
CodeAndWeb TexturePacker Pro 4.7
CodeAndWeb TexturePacker Pro 4.7
CodeAndWeb TexturePacker Pro 4.7
CodeAndWeb TexturePacker Pro 4.7
CodeAndWeb TexturePacker Pro 4.7
CodeAndWeb TexturePacker Pro 4.7

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm.
2. Sao chép và thay thế nội dung của thư mục tập tin bị nứt tại vị trí cài đặt phần mềm (đường dẫn mặc định C: \ Program Files \ CodeAndWeb \ TexturePacker \ bin) và thay thế (các) tệp trước đó.
3. Chạy phần mềm.

Link 2 x32 | Link 2 x 64

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar