Please enable Javascript And Refesh (F5)

Complete Internet Repair 5.1.0 Build 3905 - Viet Nhap. Com
no comments

Complete Internet Repair 5.1.0 Build 3905

Complete Internet Repair 5.1 – Có thể là một vấn đề với bạn, chẳng hạn như sự thất bại của kết nối Internet, lỗi kết nối Internet, kết nối nhưng không mở các trang web, lỗi trình duyệt và vân vân. Hoàn thành sửa chữa Internet là một công cụ nhỏ và nhỏ gọn để xử lý sự cố các vấn đề liên quan đến Internet . Chương trình này là di động và không yêu cầu cài đặt, không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy tính của bạn và không hoạt động trong sổ đăng ký. Bạn có thể dễ dàng lưu trữ phần mềm này trong flash hoặc thẻ nhớ và luôn mang theo bên mình. Hoàn thành sửa chữa Internet được phân loại là một loạt các lỗi Internet và trình duyệt, và sửa chữa vấn đề bằng cách kiểm tra từng lỗi.

Có thể trong mạng gia đình của các máy tính nhiều nguyên nhân như: virus, trojan, worm và Internet khác không có quyền truy cập, có thể ngẫu nhiên bị vô hiệu hóa kết nối internet; đôi khi mỗi trang web bạn nhập, lỗi trình duyệt; đôi khi đôi khi lỗi pop-up sẽ xuất hiện một khái niệm nào đó là, trong một số trường hợp, lỗi hệ thống registry được thực hiện; Windows cập nhật đúng cách nếu không muốn nói trang web đôi khi an toàn như các trang web ngân hàng, lỗi bảo mật, và trong một số trường hợp, các trang web trong internet Explorer không hoạt động trong khi Các trình duyệt khác mở mà không gặp sự cố . Những vấn đề như vậy được dự đoán và dễ dàng được giải quyết bởi chương trình này.

Tính năng và tính năng sửa chữa Internet hoàn chỉnh:

  • Khối lượng thấp, xuất hiện và hoạt động rất đơn giản
  • Portable và không cần phải cài đặt
  • Khắc phục sự cố lỗi kết nối Internet, cả hai đường lên và ADSL
  • Sửa lỗi mở trang trong trình duyệt
  • Khắc phục sự cố Internet do phần mềm độc hại gây ra.
avatar