Please enable Javascript And Refesh (F5)

CONNECT của Bentley HAMMER 1 v10.01.01.04 x64 – Phần mềm phân tích và mô hình hóa nước - Viet Nhap. Com
no comments

CONNECT của Bentley HAMMER 1 v10.01.01.04 x64 – Phần mềm phân tích và mô hình hóa nước

Các công ty cấp nước, đô thị và công ty kỹ thuật trên toàn thế giới tin tưởng vào động cơ nghiêm ngặt của HAMMER và giao diện dễ sử dụng để xác định, quản lý và giảm thiểu rủi ro liên quan đến chuyển tiếp.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Tải xuống phần mềm trước và sau đó giải nén.
2. Cài đặt phần mềm bằng cách chạy tệp Setup.exe.
3. Nhập thư mục P@tch và chạy chương trình P@tch.exe.
4. Trong cửa sổ đang mở, chọn phần mềm HAMMER V8i và chọn tùy chọn Kết nối phiên bản.
5. Kích hoạt tùy chọn và nhận được V8AM HAMMER đang kích hoạt tin nhắn Hiện hành.
6. Phần mềm này có đầy đủ chức năng và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào

avatar