Please enable Javascript And Refesh (F5)

CyberLink Media Suite 15 Ultimate v15.0.1714.0 – Phần mềm Cyberlink đầy đủ - Viet Nhap. Com
no comments

CyberLink Media Suite 15 Ultimate v15.0.1714.0 – Phần mềm Cyberlink đầy đủ

CyberLink Media Suite là một bộ phần mềm tất cả trong một có tính năng PowerDVD, PowerDirector, PowerProducer, Power2Go, MediaShow. Bộ này cũng bao gồm PowerBackup, InstantBurn, LabelPrint và WaveEditor. CyberLink Media Suite sẽ cho phép người dùng xem và làm việc với nội dung độ nét cao, bao gồm cả đĩa phần mềm Blu-ray.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Chạy tệp Block-Hosts.bat dưới dạng Run as Adminstrator.
2. Cài đặt phần mềm. Có thể mất rất nhiều thời gian để cài đặt phần mềm, hãy kiên nhẫn.
3. Khởi động lại hệ thống.
4. Chạy tập tin .reg từ thư mục Crack và để nó áp dụng các thay đổi cần thiết trong registry

avatar