Please enable Javascript And Refesh (F5)

Download PSIM 9.1.xx - phần mềm mô phỏng mạch điện tử công suất - Viet Nhap. Com
no comments

Download PSIM 9.1.xx – phần mềm mô phỏng mạch điện tử công suất

PSIM do hãng Powersim Inc. sản xuất, là phần mềm mô phỏng được thiết kế đặc biệt để mô phỏng các mạch điện tử công suất, các hệ truyền động điện. Với khả năng mô phỏng nhanh, giao diện thân thiện dễ sử dụng và phân tích dạng sóng tốt, PSIM là công cụ mô phỏng mạnh mẽ cho việc phân tích các bộ biến đổi điện tử công suất, thiết kế vòng điều khiển kín, và nguyên cứu các hệ thống truyền động điện.
PSIM gồm 3 chương trình:

– PSIM Schematic: Chương trình soạn thảo mạch nguyên lý, dùng để vẽ mạch cần mô phỏng (kết quả cho file với đuôi *.sch).

 

– PSIM simulator: trình mô phỏng mạch nguyên lý (cho kết quả có đuôi là *.txt).
– SIMVIEW: trình vẽ dạng sóng kết quả mô phỏng, phân tích sóng

Cách cài đặt.

1, Chạy file psim9.1.1_32_setup.exe

2, Ấn next

3, Hiện ra một cửa sổ chọn Softkey version, nhấn vào Seclect “psim.lic” file

4, Tìm đường dẫn đến file psim.lic trong thư mục key psim

5, Ấn next

6, Để nguyên như mặc định và nhấn Next chương trình cài đặt sẽ mất khoảng 2 phút, sau khi cài đặt xong bạn tắt
Psim và tiến hành xử lý các file crack. Vào thư mục key psim copy hai file psim9.1.reg và PSIM9.1.1.Patch.exe
vào thư mục cài đặt của Psim ở ổ cài đặt. ( thông thường có đường dẫn C:Program FilesPowersimPSIM9.1.1_Trial)

7, Chạy file psim9.1.reg ­ > nhấn OK

8, Chạy file PSIM9.1.1.Patch.exe dưới quyền admin ( Run as administrator)

9, Ấn next 5 6 lần gì đó

10, Thế là xong.

avatar