Please enable Javascript And Refesh (F5)

Exa PowerFLOW v5.3c x64 – Phần mềm tính toán động lực học của Boltzmann Network - Viet Nhap. Com
no comments

Exa PowerFLOW v5.3c x64 – Phần mềm tính toán động lực học của Boltzmann Network

PowerFLOW Exa Corporation là một phần mềm mô phỏng năng động để mô phỏng dòng chất lỏng sử dụng phương trình Boltzmann rời rạc thay vì giải phương trình Navier-Stokes. Phương pháp này có nhiều ưu điểm so với các phương pháp thông thường khác, đặc biệt là trong việc xử lý các ranh giới phức tạp và các phương tiện xốp trong các kích thước vi mô, và bao gồm sự song song của thuật toán. Mô phỏng dòng chảy nhiều mặt luôn là một thách thức đối với động lực học chất lỏng do chuyển động và biến chất của phương pháp mạngBoltzmann dễ phân tích. Mặc dù phổ biến và phát triển rộng rãi, vẫn còn một số hạn chế trong phương pháp này, bao gồm mô phỏng luồng với số Mach cao. Tuy nhiên, phương pháp này có thể mô phỏng các giải pháp nhiệt cụ thể cùng với truyền nhiệt (dẫn truyền, dịch chuyển và bức xạ).

Các tính năng chính của phần mềm Powerflow:
– mô phỏng dòng chảy bằng lưới Boltzmann
– mô phỏng aeroacoustics và khí động học (ví dụ như thiết kế của gió đường hầm)
– hình học xoay đúng để mô phỏng hệ thống điều hòa
– khả năng mở rộng tuyến tính cao và tiết kiệm thời gian
– mô phỏng nhiều nhiệt, âm thanh và từ tính
– giải phương trình phi tuyến và mô phỏng đa tướng
– dự báo lưu lượng và tính chất lỏng trong chuyển động
– để mô phỏng động sản xuất hệ thống hạt
– Eddy mô phỏng XL
– mô phỏng trong tình trạng bất ổn và không ổn định
– mô hình đầu vào được thiết kế cho các ứng dụng khác
– toàn vẹn cao với khác Mềm Di chuyển mô phỏng
– đầy đủ và chính xác đầu ra Excel

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Tải xuống phần mềm trước và sau đó giải nén.
2. Cài đặt phần mềm bằng cách chạy tệp Setup.exe.
3. Sao chép thư mục EXACORP_RLM_Server từ thư mục Crack vào ổ C.
4. Nhập thư mục C: \ EXACORP_RLM_Server và nhấn chuột phải vào file server_install.bat và nhấn Run as Administrator.
5. Vào Computer -> Advanced system settings -> Advanced -> Biến môi trường.
6. Trong phần Hệ thống, nhấp vào Mới và nhập thông tin sau:

Tên biến: EXACORP_LICENSE
Giá trị biến: 6053 @ localhost

7. Nhấp OK và lưu các thay đổi.
8. Phần mềm này có đầy đủ chức năng và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào.


1. Install PowerFLOW 5.3c Win64. Do not install FlexLM or RLM server from setup media

2. Copy folder “EXACORP_RLM_Server” to your computer

3. Run (as Administrator!) ..\EXACORP_RLM_Server\server_install.bat and wait until
new service “EXACORP RLM Server” will be installed and started

4. Create environment variable EXACORP_LICENSE=6053@localhost

5. Enjoy!

avatar