Please enable Javascript And Refesh (F5)

FastStone Capture v9.0 – Ứng dụng chụp ảnh màn hình nhanh và dễ dàng - Viet Nhap. Com
no comments

FastStone Capture v9.0 – Ứng dụng chụp ảnh màn hình nhanh và dễ dàng

FastStone Capture là một tiện ích chụp ảnh màn hình mạnh mẽ, linh hoạt và trực quan. 
FastStone Capture cho phép bạn chụp bất cứ thứ gì trên màn hình bao gồm cửa sổ, đối tượng, toàn màn hình, khu vực hình chữ nhật, vùng được chọn tự do và cửa sổ cuộn / trang web. 
FastStone Capture có các tính năng sáng tạo như nổi Capture Panel, phím nóng, chú thích văn bản, thay đổi kích thước, in ấn, cắt xén, gửi email.

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt
1. Cài đặt phần mềm và sau đó chạy nó.
2. Chạy tệp Keygen.exe từ thư mục Keygen và tạo số sê-ri.
3. Đăng ký phần mềm với thông tin được tạo bởi Keygen

avatar