Please enable Javascript And Refesh (F5)

Franzis CutOut 2018 Professional 6.1.0.2 Full Google Drive - Viet Nhap. Com
no comments

Franzis CutOut 2018 Professional 6.1.0.2 Full Google Drive

Franzis CutOut 2018 Professional – Chi tiết hình ảnh tốt nhất, cắt chính xác cho dựng phim ảnh sáng tạo! Tạo dựng phim ảnh hoàn hảo, trong đó bạn có thể cắt các đối tượng bằng một vài cú click chuột và chèn vào một bức ảnh khác – giống như khi bạn chụp ảnh đối tượng của bạn ở phía trước nền này! Có gì mới:
– MỚI: Trao đổi trực tiếp các lớp nền bây giờ là dễ dàng! (phiên bản pro) 
– MỚI: Kích thước biểu tượng riêng lẻ, tương thích 4k (phiên bản chuyên nghiệp) 
– MỚI: Incl. 100 ảnh nền chuyên nghiệp 

CutOut 2018 là hoàn hảo cho:
– Cắt từng đối tượng riêng lẻ trên mỗi phân đoạn (chỉ có phiên bản chuyên nghiệp) 
– Bối cảnh bên trong / bên ngoài 
– Vết trầy xước dựa trên đột quỵ 
– Công cụ sửa đổi mặt nạ (chỉ phiên bản chuyên nghiệp) 
– Chia tỷ lệ không mất (chỉ có pro- phiên bản)

Tất cả các điểm nổi bật của CutOut trong nháy mắt:
– MỚI: Trao đổi trực tiếp các lớp nền bây giờ là dễ dàng! (phiên bản chuyên nghiệp) 
– MỚI: Kích thước biểu tượng riêng lẻ, tương thích 4k (phiên bản chuyên nghiệp)
– Tóc, lông thú và các đồ vật đồ nư khác, bạn sẽ có thể cắt sạch bằng một vài cú click chuột (phiên bản chuyên nghiệp) 
– Plug-in cho Adobe® Photoshop và Adobe® Photoshop Elements (phiên bản chuyên nghiệp) 
– Phân đoạn nhận dạng cạnh cắt vi cho nền trắng 
– Chroma Key matting – Công nghệ màn hình xanh – Viền 
bên trong / bên ngoài 
– Công cụ để cải thiện mặt nạ 
– Công cụ đường viền để chọn nhanh chính xác 
– Ánh sáng giao diện người dùng có thể lựa chọn / tối 
– Mài sắc hơn 

avatar