Please enable Javascript And Refesh (F5)

Franzis CutOut 2018 Professional v6.1.0.1 – Ứng dụng xóa các chi tiết không mong muốn khỏi ảnh và thay đổi hình nền - Viet Nhap. Com
no comments

Franzis CutOut 2018 Professional v6.1.0.1 – Ứng dụng xóa các chi tiết không mong muốn khỏi ảnh và thay đổi hình nền

Franzis CutOut 2018 Professional v6.1.0.1 – Hoàn hảo cắt các họa tiết hình ảnh cứng, gắn kết chúng một cách chính xác và loại bỏ các đối tượng đáng lo ngại bằng một cú click chuột: đó là những gì Cutout 2018 chuyên nghiệp thực hiện. Tạo photomontages hoàn hảo bằng cách giải phóng đối tượng riêng với một vài cú click chuột và lắp chúng vào ảnh khác – như thực tế là nếu bạn đã lấy chủ đề của bạn chống lại nền tảng này.

avatar