Please enable Javascript And Refesh (F5)

Free Download Manager FDM 5.1.35 Build 7092 – Trình quản lý tải xuống miễn phí - Viet Nhap. Com
no comments

Free Download Manager FDM 5.1.35 Build 7092 – Trình quản lý tải xuống miễn phí

Free Download Manager FDM – Trình quản lý tải xuống miễn phí (FDM) là một ứng dụng nhẹ, mạnh mẽ và dễ sử dụng, một trình tăng tốc và trình quản lý tải xuống đầy đủ tính năng. Hơn nữa, FDM an toàn 100%, phần mềm nguồn mở được phân phối theo giấy phép GPL. FDM cho phép bạn tải xuống các tệp và toàn bộ trang web từ bất kỳ máy chủ từ xa nào thông qua HTTP, HTTPS và FTP. Với FDM, quá trình tải xuống sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết! Với FDM, bạn không cần phải bắt đầu tải xuống ngay từ đầu sau khi bị gián đoạn ngẫu nhiên. Bạn có thể tiếp tục tải xuống chưa hoàn thành từ nơi mà nó đã bị gián đoạn. Ngoài ra, chương trình này cảnh báo bạn nếu một số máy chủ không hỗ trợ tải xuống tiếp tục. Nó cho phép bạn đưa ra quyết định về việc tải xuống. Trình quản lý tải xuống miễn phí không bao giờ tải xuống toàn bộ tệp cùng một lúc.

Free Download Manager FDM 5.1
Free Download Manager FDM 5.1
Free Download Manager FDM 5.1
Free Download Manager FDM 5.1
Free Download Manager FDM 5.1
Free Download Manager FDM 5.1

Tải xuống Link 1 – Windows 32 MB 32 bit | Link 2 – 64 bit | Link 3 – Mac os

avatar