Please enable Javascript And Refesh (F5)

FreeCAD 0.17.13519 – Phần mềm thiết kế 3D x64 - Viet Nhap. Com
no comments

FreeCAD 0.17.13519 – Phần mềm thiết kế 3D x64

FreeCAD – CAD truy cập miễn phí, phù hợp với thiết kế đồ họa máy tính. Hệ thống tương đối đơn giản cho thiết kế ba chiều, được trang bị phương tiện mô hình hóa chuyển động. Ngoài các vấn đề thiết kế, chương trình rất hữu ích cho sự phát triển của hình học, động học, động lực học, nguyên tắc của các công cụ thiết kế và mô phỏng các quá trình vật lý. Một tính năng là sự hiện diện của mô phỏng chuyển động freeCAD. Được viết bằng Smalltalk.

Các tính năng chính:
Một công nghệ hoàn chỉnh mở CASCADE
Một mô hình đầy đủ tham số
Một kiến ​​trúc mô đun Quan trọng
Xuất khẩu sang các định dạng tiêu chuẩn
Một Sketcher với ràng buộc-giải quyết
Một mô-đun mô phỏng Robot

Hướng dẩn cài đặt

Phần mềm này là miễn phí và không cần phải cr@ck. Chỉ cần cài đặt nó!

avatar