Please enable Javascript And Refesh (F5)

GeoExpress v10.0.0.5011 x64 + x86 v9.5.3.4633 / 64 – phần mềm nén dữ liệu không gian địa lý - Viet Nhap. Com
no comments

GeoExpress v10.0.0.5011 x64 + x86 v9.5.3.4633 / 64 – phần mềm nén dữ liệu không gian địa lý

Geoexpress là chuẩn công nghiệp để tạo, quản lý, và phân phối hình ảnh không gian địa lý lớn như trên không ảnh Truy cập và hình ảnh vệ tinh mà không ảnh hưởng độ phân giải hình ảnh hoặc chất lượng. Thêm điểm ảnh Nhưng chất lượng hình ảnh rất quan trọng khi bạn xử lý dữ liệu không gian địa lý. GeoExpress thu nhỏ hình ảnh và tệp dữ liệu xuống 5 phần trăm kích thước orginial của chúng trong khi duy trì tính nguyên vẹn của bản gốc.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar