Please enable Javascript And Refesh (F5)

GOM Player v2.3.29 Build 5287 – Trình phát âm thanh và video - Viet Nhap. Com
no comments

GOM Player v2.3.29 Build 5287 – Trình phát âm thanh và video

GOM Player là một cầu thủ đa phương tiện có thể chơi hầu hết các định dạng video khác nhau mã hóa bao gồm AVI, DAT, MPEG, DivX, XviD, và cộng thêm) với riêng của mình được xây dựng trong hệ thống codec.

GOM Player v2.3.29

GOM cũng có thể phát các tệp video đang bị downloded từ Internet hoặc bị hỏng trong quá trình tải xuống.

avatar