Please enable Javascript And Refesh (F5)

Intergraph Caesar Ii 2018 Version 10.00.00.7700 - Viet Nhap. Com
no comments

Intergraph Caesar Ii 2018 Version 10.00.00.7700

Intergraph Caesar Ii 2018 – Quy trình Intergraph, Power & Marine (PP & M), một phần của Hexagon và nhà cung cấp phần mềm kỹ thuật doanh nghiệp hàng đầu thế giới về quy trình, ngành công nghiệp điện và hàng hải, đã công bố CAESAR II 2018 – tiêu chuẩn thực tế cho phân tích ứng suất đường ống. Về quy trình Intergraph, Power & Marine, Inc. Intergraph Process, Power & Marine, Inc. phát triển phần mềm kỹ thuật doanh nghiệp cho việc thiết kế, xây dựng và vận hành các nhà máy, tàu và các cơ sở ngoài khơi. Phần mềm của công ty được sử dụng để tạo, quản lý và sử dụng dữ liệu kỹ thuật. Nó phục vụ hóa chất, hàng tiêu dùng, kim loại và khai thác mỏ, sản xuất hạt nhân và điện, ngoài khơi, dầu khí, dược phẩm và đóng tàu. Công ty có trụ sở chính tại Madison, Alabama. Quy trình Intergraph, Power & Marine, Inc.

avatar