Please enable Javascript And Refesh (F5)

Joealter Shave And A Haircut For Maya 2016-2018 Linux X64 - Viet Nhap. Com
no comments

Joealter Shave And A Haircut For Maya 2016-2018 Linux X64

Joe Alter Shave và Haircut là một plugin cho Maya, tạo ra các bề mặt lông và lông thực tế hơn. Với điều này, bạn có thể tạo ra động vật lông, cỏ, cắt tóc, ria mép và như vậy. Và điều này không chỉ là về thêm hình ảnh thực tế, mà còn thêm lông / lông động năng động. Kết hợp các ưu điểm từ cả mô-đun Maya Fur và Maya Hair bên trong, JA S & H là một quyết định hoàn hảo cho quá trình sản xuất của bạn. Nó làm cho việc tạo kiểu tóc dễ dàng hơn nhiều với mức độ kiểm soát tốt hơn và thời gian hiển thị ít hơn nhiều. S & H cũng tương thích với MentalRay và RenderMan, vì vậy bạn có thể tạo ra các bản render siêu photorealistic bằng cách sử dụng không có sự kết hợp bổ sung.

avatar