Please enable Javascript And Refesh (F5)

KeePass v2.39.1 – Quản lý và lưu trữ tất cả mật khẩu trong một tệp bảo mật - Viet Nhap. Com
no comments

KeePass v2.39.1 – Quản lý và lưu trữ tất cả mật khẩu trong một tệp bảo mật

KeePass – Hôm nay bạn cần nhớ nhiều mật khẩu. Bạn cần mật khẩu cho đăng nhập mạng Windows, tài khoản e-mail, mật khẩu FTP của trang web, mật khẩu trực tuyến (như tài khoản thành viên trang web), v.v. v.v. v.v. Danh sách là vô tận. Ngoài ra, bạn nên sử dụng các mật khẩu khác nhau cho mỗi tài khoản. Bởi vì nếu bạn chỉ sử dụng một mật khẩu ở khắp mọi nơi và ai đó nhận được mật khẩu này, bạn có một vấn đề … Một vấn đề nghiêm trọng. Tên trộm sẽ có quyền truy cập vào tài khoản e-mail, trang web của bạn, v.v. Không thể tưởng tượng
KeePassĐây là trình quản lý mật khẩu nguồn mở miễn phí giúp bạn quản lý mật khẩu của mình một cách an toàn. Bạn có thể đặt tất cả các mật khẩu của bạn trong một cơ sở dữ liệu, được khóa bằng một khóa chính hoặc một tệp khóa. Vì vậy, bạn chỉ phải nhớ một mật khẩu chính hoặc chọn tệp khóa để mở khóa toàn bộ cơ sở dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu được mã hóa bằng các thuật toán mã hóa được biết đến và an toàn nhất hiện nay (AES và Twofish).

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar