Please enable Javascript And Refesh (F5)

mAirList Professional Studio v6.1.1 Build 3852 – Phần mềm quản lý và sản xuất đài phát thanh - Viet Nhap. Com
no comments

mAirList Professional Studio v6.1.1 Build 3852 – Phần mềm quản lý và sản xuất đài phát thanh

mAirList là một giải pháp phổ biến, đặc biệt là trong số các đài phát thanh nhỏ hơn và các DJ radio sở thích. Khách hàng của chúng tôi đánh giá cao tính linh hoạt của phần mềm của chúng tôi, đây là giải pháp lý tưởng cho tất cả các loại tự động hóa radio, chẳng hạn như các studio tự phát kỹ thuật số, các trang web hoàn toàn tự động hoặc các kênh DAB hoặc các studio gia đình. Chúng tôi tin rằng mọi người đều xứng đáng với một phần mềm tự động hóa radio chuyên nghiệp, bất cứ điều gì bạn phát sóng và bất cứ nơi nào chúng tôi có thể nghe nó.


avatar