Please enable Javascript And Refesh (F5)

Mediachance Photo-Reactor v1.7.1 x86 / x64 – Ứng dụng hiệu ứng ảnh - Viet Nhap. Com
no comments

Mediachance Photo-Reactor v1.7.1 x86 / x64 – Ứng dụng hiệu ứng ảnh

Cuối cùng là một trình chỉnh sửa hình ảnh cho thế kỷ 21! Photo-Reactor là một bộ xử lý hiệu ứng và hiệu ứng hình ảnh động mới được tối ưu hóa cao với khả năng hoàn toàn không giới hạn và hiệu ứng tuyệt vời. 

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm và sau đó chạy nó.
2. Chạy tệp Keygen.exe từ thư mục Keygen và tạo số sê-ri.
3. Đăng ký phần mềm với thông tin được tạo bởi Keygen

Link 1 x32 | Link 2 x64

avatar