Please enable Javascript And Refesh (F5)

PeerLock v4.2.0.1 – Phần mềm giao tiếp mạng an toàn - Viet Nhap. Com
no comments

PeerLock v4.2.0.1 – Phần mềm giao tiếp mạng an toàn

PeerLock là một giải pháp khóa file tốt nhất được thiết kế để tích hợp hoàn hảo với Microsoft DFS Replication. Họ cùng nhau cung cấp một môi trường cộng tác tập tin cơ bản, dễ triển khai, tiết kiệm chi phí, được sử dụng hiện nay ở hàng ngàn tổ chức trên toàn thế giới.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1- Cài đặt phần mềm.
2. Sử dụng thông tin bên trong tập tin Serial.txt tại thời điểm cài đặt hoặc sau khi cài đặt phần mềm

avatar