Please enable Javascript And Refesh (F5)

phần mềm Coolutils Total PDF Converter 6.1.0.144 – PDF Converter - Viet Nhap. Com
no comments

phần mềm Coolutils Total PDF Converter 6.1.0.144 – PDF Converter

Total PDF Converter chuyển đổi các tập tin PDF sang các tập tin HTML, DOC (Word), văn bản, Excel, PostScript, CSV hoặc hình ảnh (ví dụ TIFF). Khi bạn cần chuyển đổi tập tin PDF sang các định dạng khác hoặc PS sang PDF, Total PDF Converter là sự lựa chọn tối thượng. Tại sao Vì nó nhanh, dễ xử lý, chính xác, không yêu cầu Adobe Acrobat, hỗ trợ nhiều định dạng đích và có tùy chọn hàng loạt (có thể chuyển đổi hàng trăm tệp PDF cũng như các tệp đơn lẻ). Thêm vào đó, người dùng đã đăng ký được hỗ trợ dòng lệnh để quản lý tiện ích với hiệu quả tối đa.


Yêu cầu hệ thống

Windows 2K • Windows XP • Windows Vista • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 2003 • Windows 2008

Hướng dẩn cài đặt

Serial: 

 

avatar