Please enable Javascript And Refesh (F5)

PilotEdit v11.7.0 x86 / x64 – Phần mềm chỉnh sửa tệp FTP - Viet Nhap. Com
no comments

PilotEdit v11.7.0 x86 / x64 – Phần mềm chỉnh sửa tệp FTP

PilotEdit là một trình soạn thảo tập tin tiện dụng và đáng tin cậy được thiết kế để giúp người dùng thực thi các tập lệnh, trích xuất các chuỗi và chỉnh sửa các tệp lớn. PilotEdit là một trình soạn thảo tệp giúp bạn tìm kiếm và thay thế văn bản nhiều dòng, chỉnh sửa các tệp FTP hoặc thậm chí tải xuống và tải lên các tệp và thư mục FTP. Với việc chỉnh sửa tệp PilotEdit trở nên dễ dàng hơn.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm.
2. Không chạy phần mềm, và đóng nó khi nó được đặt cạnh đồng hồ.
3. Sao chép nội dung của thư mục Patch vào vị trí cài đặt phần mềm và thực thi tệp Patch.exe và thực hiện thao tác Patch. (Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng Windows 7, 8 hoặc 10, bạn cần phải nhấp chuột phải vào tệp Patch.exe và chọn Chạy với tư cách quản trị viên để bản vá hoạt động đúng)
4. Chạy  Phần mềm

Link 1 x32 | Link 2 x64

avatar