Please enable Javascript And Refesh (F5)

Q-Dir 7.01- Phần mềm Quản lý Thư mục - Viet Nhap. Com
no comments

Q-Dir 7.01- Phần mềm Quản lý Thư mục

Q-Dir (Quad Explorer) giúp các tệp và thư mục của bạn dễ quản lý, như một chương trình Windows được cài đặt hoặc di động. Truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào đĩa cứng, thư mục mạng, thẻ USB, đĩa mềm và các thiết bị lưu trữ khác. Q-Dir là một trình quản lý tập tin tốt với một kỹ thuật quadro-view tuyệt vời. Bạn không phải từ bỏ thông thường, Kéo và Thả, tất cả Chế độ xem và các chức năng khác của hệ thống của bạn.

Q-Dir 7.01
Q-Dir 7.01
Q-Dir 7.01
Q-Dir 7.01
Q-Dir 7.01
 
avatar