Please enable Javascript And Refesh (F5)

Reallusion 3dxchange 7.22.1703.1 Pipeline - Viet Nhap. Com
no comments

Reallusion 3dxchange 7.22.1703.1 Pipeline

3DXchange Pipeline, bạn có thể nhập và xuất tất cả các loại tài sản 3D, bao gồm các đối tượng tĩnh, đạo cụ hoạt hình, các ký tự gian lận trên da và các tệp chuyển động. Bạn cũng có thể sử dụng lại chúng với các tùy chọn đầu ra phù hợp cho Unity, Unreal, Maya, Blender, Cinema 4D hoặc Daz Studio. Điều này làm cho iClone trở thành một công cụ thiết yếu cho cả thiết kế trò chơi và quy trình làm việc của CG. 

Tính năng chính:

  • Chuyển đổi ký tự
  • Prop chuyển đổi
  • Chuyển đổi chuyển động
  • Thiết lập khuôn mặt
  • Trực tiếp vào / ra trong iClone

Hướng dẫn cài đặt

– Uninstall and trial versions installed before, you can sue reg cleaner in addition.

– Run iClone_3DXchange_7.01.0714.1_Pipeline.msi and install it.

– Merge 00-3DX_install reg entry.

– Install Update.

– Block in firewall, if not properly blocked program will quit saying invalid serial.

avatar