Please enable Javascript And Refesh (F5)

Restorator 2018 v3.90 Build 1790 – Trình thay đổi ngôn ngữ và phần mềm thao tác thực thi - Viet Nhap. Com
no comments

Restorator 2018 v3.90 Build 1790 – Trình thay đổi ngôn ngữ và phần mềm thao tác thực thi

Restorator là một tiện ích để làm việc với các tài nguyên cửa sổ của các ứng dụng và các thành phần ứng dụng (các tệp PE). 
Restorator cho phép sửa đổi, thêm và loại bỏ các tài nguyên như văn bản, hình ảnh, biểu tượng, âm thanh, video, hộp thoại và menu trong hầu hết các ứng dụng. 
Restorator được sử dụng cho dịch thuật, tùy biến, cải tiến thiết kế và phát triển. 
Trình soạn thảo tài nguyên này đi kèm với giao diện người dùng trực quan, tài liệu hoàn chỉnh với nhiều ví dụ và hỗ trợ người dùng nhanh chóng qua email. 
Hộp thoại tìm kiếm mạnh mẽ cho phép bạn tìm bất kỳ tài nguyên nào trong các tệp trên đĩa của bạn. 
Bạn có thể phân phối các sửa đổi của mình trong một tệp nhỏ, tự thực thi – Trình quản lý lại. 
Hộp thoại Grab Resources cho phép trích xuất nhiều tài nguyên (hình ảnh, âm thanh, v.v.) cùng một lúc.
Hơn nữa, bạn có thể tạo các chương trình vá lỗi tự thực thi nhỏ, làm lại các sửa đổi đối với một chương trình. Bạn có thể phân phối các ResPatchers một cách tự do.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm.
2. Không chạy phần mềm, và đóng nó
3. Sao chép nội dung của thư mục Patch vào vị trí cài đặt phần mềm và thực thi tệp Patch.exe và thực hiện thao tác Patch. (Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng Windows 7, 8 hoặc 10, bạn cần phải nhấp chuột phải vào tệp Patch.exe và chọn Chạy với tư cách quản trị viên để bản vá hoạt động đúng)
4. Chạy Phần mềm

avatar