Please enable Javascript And Refesh (F5)

RoboBasket v3.7.0 – Phần mềm sắp xếp file nhanh chóng và dễ dàng - Viet Nhap. Com
no comments

RoboBasket v3.7.0 – Phần mềm sắp xếp file nhanh chóng và dễ dàng

RoboBasket là một trình sắp xếp tệp tự động có thể sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa và xử lý các tệp dựa trên bộ quy tắc được định cấu hình của người dùng. Với hệ thống quy tắc mạnh mẽ và dễ sử dụng, bạn có thể cho RoboBasket biết cách tổ chức các tệp của mình. Bạn có thể chọn xử lý tệp dựa trên ngày, kích thước, đuôi mở rộng, thẻ mp3, tên tệp và các thuộc tính khác và chọn từ hành động bao gồm di chuyển, sao chép, đổi tên, tái chế, mở, in và các hoạt động tệp khác.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm.
2. Không chạy phần mềm, và đóng nó
3. Sao chép nội dung của thư mục Patch vào vị trí cài đặt phần mềm và thực thi tệp Patch.exe và thực hiện thao tác Patch. (Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng Windows 7, 8 hoặc 10, bạn cần phải nhấp chuột phải vào tệp Patch.exe và chọn Chạy với tư cách quản trị viên để bản vá hoạt động đúng)
4.Chạy Phần mềm

avatar