Please enable Javascript And Refesh (F5)

RonyaSoft Poster Designer v2.3.18 – Phần mềm thiết kế và phát triển Poster - Viet Nhap. Com
no comments

RonyaSoft Poster Designer v2.3.18 – Phần mềm thiết kế và phát triển Poster

Poster Designer RonyaSoft là một chương trình phần mềm cho thiết kế nhanh chóng và dễ dàng và in hấp dẫn tùy chỉnh áp phích, biểu ngữ và dấu hiệu. Phần mềm được vận chuyển với một bộ sưu tập các mẫu áp phích sẵn sàng để sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể tạo áp phích từ đầu hoặc thiết kế mẫu áp phích của riêng bạn để sử dụng thêm. Áp phích và biểu ngữ có thể được in trực tiếp trên một ngôi nhà hoặc văn phòng máy in, xuất khẩu sang một tập tin hình ảnh được in bởi một nhà cung cấp dịch vụ in ấn, hoặc được sử dụng trong Internet (myspace, LiveJournal, Flickr, vv). Sử dụng thêm một add-on (RonyaSoft Poster Printer) để in áp phích, biểu ngữ và dấu hiệu ở định dạng nhiều trang cỡ lớn.

avatar