Please enable Javascript And Refesh (F5)

SoftColor Automata Pro v1.9.981 – Phần mềm chỉnh sửa ảnh Automata - Viet Nhap. Com
no comments

SoftColor Automata Pro v1.9.981 – Phần mềm chỉnh sửa ảnh Automata

Automata có thể có số lượng công việc khác nhau không giới hạn và nó có hỗ trợ cho các hoạt động hậu cần tập tin. Nó tự động tải các tập tin hình ảnh mới và thay đổi từ thư mục đầu vào và sau khi xử lý nó sẽ lưu hình ảnh vào thư mục đầu ra. Bạn cũng có thể tạo chuỗi công việc của Automata để làm việc cùng nhau.


Thuật toán chỉnh màu tự động của Automata điều chỉnh các vấn đề về cân bằng màu, phơi sáng và tương phản từ ảnh gốc trong một bước. Cân bằng trắng, phơi sáng và điều chỉnh độ tương phản được xử lý dưới dạng các lớp riêng biệt. Automata có hỗ trợ quản lý màu dựa trên cấu hình chuẩn ICC.
Máy tự động có các công cụ và bộ lọc để thay đổi kích thước, cắt xén, xoay, làm thẳng, làm sắc nét và loại bỏ hình ảnh gốc.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm.
2) Sao chép và thay thế nội dung của thư mục Cr@ck tại vị trí cài đặt phần mềm và thay thế (các) tập tin trước đó.
3. Chạy ứng dụng và đăng ký nó bằng cách sử dụng số sê-ri bên trong tệp serial.txt.

avatar