Please enable Javascript And Refesh (F5)

SoftMaker Office Professional 2018 Rev 931.0518 x86 / x64 – Phần mềm thay thế phần mềm văn phòng của Microsoft - Viet Nhap. Com
no comments

SoftMaker Office Professional 2018 Rev 931.0518 x86 / x64 – Phần mềm thay thế phần mềm văn phòng của Microsoft

SoftMaker Office được thiết kế để trở thành một bộ ứng dụng văn phòng có ý định thay thế bộ phần mềm văn phòng Mocrosoft. 

SoftMaker Office cho Windows chứa: 
– Trình xử lý văn bản: TextMaker 
– Bảng tính: PlanMaker 
– Đồ họa trình bày: Trình bày SoftMaker 
– Macro cơ bản: BasicMaker

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm.
2) Sao chép và thay thế nội dung của thư mục Cr@ck tại vị trí cài đặt phần mềm và thay thế (các) tập tin trước đó.
3. Chạy phần mềm.

Link 1 x64 | Link 2 x32

avatar