Please enable Javascript And Refesh (F5)

SQLite Expert Professional 5.2.3.314 x86/x64 - Viet Nhap. Com
no comments

SQLite Expert Professional 5.2.3.314 x86/x64

SQLite Expert là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để phát triển một cơ sở dữ liệu SQLite3 đơn giản. Các tính năng của phần mềm này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của tất cả người dùng bằng cách viết các lệnh SQL đơn giản để phát triển cơ sở dữ liệu phức tạp. Giao diện đồ họa của chương trình này hỗ trợ tất cả các tính năng của SQLite. Phần mềm SQLite Expert bao gồm trình xây dựng truy vấn trực quan, trình soạn thảo SQL với tô sáng cú pháp và hoàn thành mã, các bảng trực quan, hiển thị ký họa và khả năng xuất và nhập mạnh mẽ. Cửa sổ chính của phần mềm SQLite cho phép bạn xem toàn bộ cơ sở dữ liệu được kết nối và chạy các tập lệnh SQL bằng cách sử dụng tab Trình tạo SQL. Trong ngăn bên trái của bảng điều khiển, tất cả các bảng hiện có được hiển thị, vì vậy thật dễ dàng để xây dựng lại các trường, các khóa bên ngoài, các chỉ mục mà không làm mất thông tin.


Tính năng và tính năng SQLite Expert:

 • Truy vấn phức tạp SQL
 • Một công cụ mạnh mẽ để phân tích các lệnh SQL
 • Trình soạn thảo SQL nâng cao với đánh dấu cú pháp và hoàn thành mã
 • Trình chỉnh sửa trực quan cho các cột trong bảng, các chỉ mục, các khóa bên ngoài, kích hoạt, xem xét các hạn chế
 • Khôi phục các bảng phức tạp mà không làm mất dữ liệu
 • Bất kỳ hoạt động tái thiết nào trên một giao dịch lồng nhau sẽ được khôi phục nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra khi các thay đổi được thực hiện.
 • Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ADO, tệp CSV, tập lệnh SQL hoặc SQLite
 • Xuất dữ liệu sang tệp CSV, tập lệnh SQL, Excel hoặc SQLite
 • Sao chép các bảng giữa cơ sở dữ liệu SQLite bằng cách sử dụng các hoạt động kéo / thả
 • Chỉnh sửa dữ liệu trong lưới bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa
 • Hỗ trợ các trình biên tập ảnh ở định dạng JPEG, PNG, BMP, GIF và ICO
 • Trực quan hóa và sửa đổi các trường BLOB bằng Trình chỉnh sửa tích hợp Hex
 • Hỗ trợ đầy đủ Unicode.

Ảnh chụp màn hình

SQLite Expert Professional 5.2
SQLite Expert Professional 5.2

Hướng dẫn cài đặt

Đọc tệp Readme.txt trong thư mục Cr@ck

avatar