Please enable Javascript And Refesh (F5)

StartIsBack ++ v2.6.4 – Khôi phục Menu Start trên Windows 10 - Viet Nhap. Com
no comments

StartIsBack ++ v2.6.4 – Khôi phục Menu Start trên Windows 10

StartIsBack là một ứng dụng nhỏ cung cấp cho bạn cơ hội để gán một nút Start và Start menu cổ điển cho Windows 10. Nó gói một số thiết lập cấu hình có thể được xử lý bởi người dùng ở mọi cấp độ kinh nghiệm. 
Không giống như các ứng dụng tương tự khác trả về menu và nút Start cũ, menu bên StartIsBack trong suốt và làm nổi bật mọi chương trình mới trong danh sách.

StartIsBack ++ v2.6.4 – Khôi phục Menu Start trên Windows 10

 

avatar