Please enable Javascript And Refesh (F5)

Surfer v15.5.382 – Lập bản đồ địa hình, thủy văn - Viet Nhap. Com
no comments

Surfer v15.5.382 – Lập bản đồ địa hình, thủy văn

Surfer đi kèm gói phần mềm mô hình hóa bề mặt 3D, đường viền và mô hình hóa bề mặt chạy trong Microsoft Windows. Surfer được sử dụng rộng rãi cho mô hình địa hình, mô hình hóa độ sâu, hình ảnh phong cảnh, phân tích bề mặt, lập bản đồ đường viền, lập bản đồ đầu nguồn và 3D, gridding cũng như volumetrics.

 

Ảnh chụp màn hình

Surfer v15.5.382
Surfer v15.5.382
Surfer v15.5.382
Surfer v15.5.382
Surfer v15.5.382
Surfer v15.5.382
Surfer v15.5.382
Surfer v15.5.382

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm và ngắt Internet.
2. Chạy phần mềm.
3. Nhập Mã khóa sản phẩm, sau đó kích hoạt Offline, sau đó chọn Nhập tập tin giấy phép.
4. Chọn tập tin surfer.lic có sẵn trong thư mục Crack. Bạn có thể nhận được thông báo lỗi lần đầu tiên. Trong trường hợp này, hãy chọn Nhập lại tệp giấy phép này, vì vậy lần này, không nhận được lỗi.
5. Nhấp vào Xác thực giấy phép, và sau đó nhấp vào nút Đóng.
6. Đóng ứng dụng và chạy lại.

avatar