Please enable Javascript And Refesh (F5)

Systat Software Sigmaplot.v14 - Giải pháp quản lý dữ liệu cấp doanh nghiệp - Viet Nhap. Com
no comments

Systat Software Sigmaplot.v14 – Giải pháp quản lý dữ liệu cấp doanh nghiệp

Systat Software Inc cung cấp các giải pháp quản lý dữ liệu cấp doanh nghiệp thông qua phát triển nội bộ và các liên minh kinh doanh và công nghệ khác nhau với các nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp tin học, ChemInformatics và LabInformatics.

Hiện tại, SSI đang mở rộng các công cụ phần mềm phân tích dữ liệu máy tính để bàn như SigmaPlot và Systat cho các lĩnh vực ứng dụng như genomics, proteomics, cơ sở dữ liệu hóa học và các ứng dụng ELN và LIMS để quản lý dữ liệu lab

Hướng dẫn cài đặt

Install using this serial:775400014
copy both files to installed folder
Njoy!

avatar