Please enable Javascript And Refesh (F5)

Tableau Desktop Professional Edition v2018 x64/x86 – Phần mềm phân tích, vẽ biểu đồ dữ liệu - Viet Nhap. Com
no comments

Tableau Desktop Professional Edition v2018 x64/x86 – Phần mềm phân tích, vẽ biểu đồ dữ liệu

Tableau Desktop là một nhà phân tích dữ liệu và hình ảnh nổi tiếng và rất mạnh mẽ. Ngoài công nghệ chuyên nghiệp, quan trọng hơn, đó là một công cụ đơn giản, có thể làm cho quá trình phức tạp hóa và hiển thị hóa phức tạp, để người dùng thông thường có thể dễ dàng hiển thị dữ liệu phức tạp của họ một cách chuyên nghiệp với tất cả các loại đồ thị.

Là một rất nhanh, người dùng thân thiện và tự phục vụ phân tích dữ liệu & công cụ chế biến mà mọi người đều có thể sử dụng, về Tableau Desktop dựa trên công nghệ mang tính đột phá, có thể chuyển đổi các truy vấn cơ sở dữ liệu bảng xếp hạng dữ liệu để phục vụ cho tài năng của con người để quan sát mô hình đồ họa. Điều này cho phép người dùng xác định một số xu hướng của dữ liệu theo cách trực quan tính bằng giây. Đặc biệt, toàn bộ quá trình không yêu cầu bất kỳ trình thuật sĩ hoặc tập lệnh nào. Bạn có thể trực tiếp kết nối với dữ liệu của bạn và thực hiện truy vấn thời gian thực và phân tích, mà không cần phải viết bất kỳ mã. Điều này chắc chắn tối đa hóa tiềm năng của bất kỳ kho dữ liệu nào.

Ngoài ra, bạn cũng được phép kết nối nhiều nguồn dữ liệu khác nhau với công cụ dữ liệu tốc độ cao của Tableau Desktop cùng một lúc, để phát huy đầy đủ kiến ​​trúc bộ nhớ trong của nó. Ngoài ra, trong Tableau Desktop, chúng tôi có thể tích hợp nhiều chế độ xem vào một trang tổng quan tương tác và hiển thị các mối quan hệ phức tạp giữa chúng bằng cách làm nổi bật và lọc dữ liệu. Trong một từ, mục đích sử dụng Tableau Desktop là đưa ra quyết định bằng cách sử dụng dữ liệu để lái xe

Ảnh chụp màn hình

Tableau Desktop Professional Edition v2018 x64 x86
Tableau Desktop Professional Edition v2018 x6Tableau Desktop Professional Edition v2018 x64 x864 x86
Tableau Desktop Professional Edition v2018 x64 x86
Tableau Desktop Professional Edition v2018 x64 x86
Tableau Desktop Professional Edition v2018 x64 x86
Tableau Desktop Professional Edition v2018 x64 x86
Tableau Desktop Professional Edition v2018 x64 x86
Tableau Desktop Professional Edition v2018 x64 x86

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm.
2) Sao chép và thay thế nội dung của thư mục Tập tin Cr@ck tại vị trí cài đặt phần mềm và thay thế (các) tập tin trước đó.
3. Chạy phần mềm.

avatar