Please enable Javascript And Refesh (F5)

Tải xuống Autodesk CFD Ultimate 2019 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích động lực học chất lỏng - Viet Nhap. Com
no comments

Tải xuống Autodesk CFD Ultimate 2019 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích động lực học chất lỏng

Phần mềm động lực học chất lỏng Autodesk CFD cung cấp dòng chảy chất lỏng linh hoạt và các công cụ mô phỏng nhiệt để giúp bạn đưa ra quyết định sớm trong quá trình phát triển sản phẩm. Dễ dàng khám phá và so sánh các lựa chọn thay thế thiết kế và hiểu rõ hơn về các tác động của các lựa chọn thiết kế trước khi sản xuất.
Sử dụng sức mạnh của động lực học chất lỏng để phân tích lưu lượng chất lỏng bên trong và bên ngoài và hiệu suất nhiệt.


Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar