Please enable Javascript And Refesh (F5)

Tải xuống Autodesk Eagle v9.0.0 x64 – Phần mềm thiết kế vi mạch điện tử - Viet Nhap. Com
no comments

Tải xuống Autodesk Eagle v9.0.0 x64 – Phần mềm thiết kế vi mạch điện tử

EAGLE là một từ viết tắt, viết tắt của Trình soạn thảo bố cục đồ họa có thể áp dụng dễ dàng. Phần mềm đoạt giải thưởng này cung cấp các giải pháp thiết kế PCB thân thiện, mạnh mẽ và giá cả phải chăng, bao gồm Schematic Capture, Board Layout và Autorouter. Chương trình Ngôn ngữ Người dùng cho phép các tính năng như mô phỏng và trực quan hóa 3D.

avatar