Please enable Javascript And Refesh (F5)

Tải xuống Autodesk Helius PFA 2018 x64 – Phần mềm phân tích gãy xương cho cấu trúc hỗn hợp - Viet Nhap. Com
no comments

Tải xuống Autodesk Helius PFA 2018 x64 – Phần mềm phân tích gãy xương cho cấu trúc hỗn hợp

Helium PFA là một add-on cho các chương trình FEA thương mại được thiết kế để cải thiện tính chính xác, hiệu quả và hội tụ trong phân tích cấu trúc vật liệu composite. Tại cốt lõi của nó, Helius PFA cung cấp một mô phỏng đa phương thức hiệu quả xác định thất bại ở cấp độ cấu thành trong khi cũng dự đoán phản ứng cấu trúc, mức tổng hợp.


Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

Seri@l, nhập một trong các mã số sau:

666-69696969
667-98989898
400-45454545

Product K@y:

899J1

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar