Please enable Javascript And Refesh (F5)

Tải xuống Autodesk MotionBuilder 2018 x64 – Phần mềm vẽ và hoạt hình 3D - Viet Nhap. Com
no comments

Tải xuống Autodesk MotionBuilder 2018 x64 – Phần mềm vẽ và hoạt hình 3D

Autodesk MotionBuilder phần mềm hoạt hình 3D thời gian thực có thể làm cho đường ống phim và hoạt hình hiệu quả hơn. Bạn có thể tạo, chỉnh sửa và phát hoạt ảnh nhân vật phức tạp trong môi trường tương tác, có độ phản hồi cao. MotionBuilder lý tưởng cho hoạt ảnh có khối lượng lớn, quay phim ảo, dự đoán trước và hoạt ảnh hiệu suất. Các công cụ lập thể mới cho phép bạn tận dụng các xu hướng giải trí hiện tại.


Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar