Please enable Javascript And Refesh (F5)

Tải xuống UnHackMe v9.90 Build 690 – Phần mềm chống phần mềm độc hại - Viet Nhap. Com
no comments

Tải xuống UnHackMe v9.90 Build 690 – Phần mềm chống phần mềm độc hại

UnHackMe cho phép bạn phát hiện và loại bỏ một thế hệ mới của các chương trình Trojan – Trojans vô hình. UnHackMe là một tiện ích bảo mật rất hữu ích cho hệ điều hành của bạn. 

Chúng được gọi là rootkit Một rootkit là một tập hợp các chương trình mà hacker sử dụng để che giấu sự xâm nhập và nhận quyền truy cập cấp quản trị viên vào mạng máy tính hoặc máy tính. 

Kẻ xâm nhập cài đặt rootkit trên máy tính bằng cách sử dụng hành động của người dùng hoặc bằng cách khai thác lỗ hổng đã biết hoặc bẻ khóa mật khẩu. Rootkit cài đặt một cửa sau để cung cấp cho hacker toàn quyền kiểm soát máy tính. 

Nó ẩn các tập tin, khóa registry và tên quy trình và kết nối mạng từ mắt của bạn. 

Chống virus của bạn không thể phát hiện các chương trình như vậy bởi vì chúng sử dụng nén và mã hóa các tệp của nó.

Các phần mềm mẫu là một rootkit Hacker Defender. Bạn cần sử dụng UnHackMe để phát hiện và loại bỏ Hacker Defender hoặc bản sao của nó.

Ảnh chụp màn hình

 

UnHackMe v9.90 Build 690 - Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 – Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 - Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 – Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 - Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 – Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 - Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 – Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 - Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 – Phần mềm chống phần mềm độc hại

 

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm.
2) Sao chép và thay thế nội dung của một trong những tập tin Cracked / COMSS Phiên bản hoặc tập tin Cracked / Greatis Phiên bản thư mục. * Thay thế các tập tin trước đó (s).
3. Chạy phần mềm.

avatar