Please enable Javascript And Refesh (F5)

The Foundry Nuke Studio 11.1v4 x64 – Phần mềm tạo hiệu ứng điện ảnh - Viet Nhap. Com
no comments

The Foundry Nuke Studio 11.1v4 x64 – Phần mềm tạo hiệu ứng điện ảnh

The Foundry Nuke Studio cung cấp tất cả các công cụ bạn cần để có được kết quả hình ảnh mà bạn muốn trong khi vẫn giữ được sức mạnh và tính linh hoạt để giải quyết những thách thức kỹ thuật sản xuất khó hơn. Được hỗ trợ bởi một nhóm lớn, toàn cầu về tài năng được đào tạo NUKE và NUKEX đang thúc đẩy các tiêu chuẩn và quy trình công nghiệp về phía trước, mang lại kết quả có thể đo lường được trong bất kỳ hoạt động kinh doanh hiệu ứng hình ảnh nào.

avatar