Please enable Javascript And Refesh (F5)

Throttle v8.6.4.2018 – Tăng tốc Internet - Viet Nhap. Com
no comments

Throttle v8.6.4.2018 – Tăng tốc Internet

Throttle là một trong những cái tên có thể gây ấn tượng với bạn, hứa hẹn sẽ tối ưu hóa hệ điều hành để modem của bạn hoạt động nhanh hơn và mang lại cho bạn tốc độ tăng tốc khi trực tuyến.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Ngắt kết nối Internet.
2. Chạy tệp BLOCKHosts.bat dưới dạng Run as Adminstrator.
3. Cài đặt phần mềm và sau đó chạy nó.
4. Chạy tệp Keygen.exe từ bên trong thư mục Keygen và tạo một số sê-ri sau khi chọn tên phần mềm từ trình đơn thả xuống và nhập tên tùy chỉnh.
5. Đăng ký phần mềm với thông tin do Keygen

avatar