Please enable Javascript And Refesh (F5)

TLex Suite 2018 v10.1.0.2091 – Phần mềm từ điển - Viet Nhap. Com
no comments

TLex Suite 2018 v10.1.0.2091 – Phần mềm từ điển

TLex Suite là một ứng dụng tiên tiến được thiết kế để cho phép bạn tạo các từ điển hoặc danh sách thuật ngữ. TLex Suite là một bộ phần mềm chuyên nghiệp, được quốc tế hóa toàn diện để tạo các từ điển, bảng chú giải thuật ngữ hoặc danh sách thuật ngữ, với nhiều tính năng chuyên biệt để giảm thời gian và chi phí sản xuất từ ​​điển, đồng thời tăng chất lượng và tính nhất quán của các sản phẩm từ điển. TLex đang được sử dụng bởi các nhà xuất bản lớn, bao gồm Oxford University Press SA.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm.
2. Không chạy phần mềm, và đóng nó
3. Sao chép nội dung của thư mục Patch vào vị trí cài đặt phần mềm và thực thi tệp Patch.exe và thực hiện thao tác Patch. (Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng Windows 7, 8 hoặc 10, bạn cần phải nhấp chuột phải vào tệp Patch.exe và chọn Chạy với tư cách quản trị viên để bản vá hoạt động đúng)
4. Chạy Phần mềm

avatar