Please enable Javascript And Refesh (F5)

Unity Pro 2017.4.2f2 + Addons Support X64 Lts - chương trình môi trường công cụ trò chơi - Viet Nhap. Com
no comments

Unity Pro 2017.4.2f2 + Addons Support X64 Lts – chương trình môi trường công cụ trò chơi

Tiện ích và tính năng phần mềm của Unity Professional:
– Môi trường hấp dẫn và thân thiện với người dùng

– Phần mềm mạnh mẽ để chỉnh sửa ngôn ngữ lập trình

– Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình C #, JavaScript và Boo

– Có khả năng nhập các phần mềm thiết kế ba chiều như 3ds Max, Maya, Blender, vv

– Có nhiều hiệu ứng Shader, hiệu ứng và hiệu ứng hình ảnh Độ nét

cao – Tốc độ render cao

– Mô phỏng đầy đủ và các kiểu nâng cao địa hình, thời tiết, ô tô và …

– Động cơ PhysX nVIDIA để mô phỏng vật lý, tốc độ, ma sát, tác động, v.v.

– tận dụng các công nghệ mới chiếu sáng và che bóng cho các đối tượng chuyển động

và…

Mẹo Unity:
– Sau khi Rayganshdn game engine phát triển Unreal Engine 4 và Nguồn 2, Unity phiên bản 5 cũng được cung cấp như là một lịch sự, nhưng phần mềm có sẵn trong hai phiên bản, cá nhân và chuyên nghiệp.

– Các gói phần mềm tài sản của phần mềm này cũng được cập nhật thường xuyên và có khả năng là tất cả ở đó, vì vậy chỉ cần hỏi xem có cần thiết không, được cung cấp.

Hướng dẫn cài đặt

1. Install Unity
2. Install standard assemblies.
3. Copy the Unity.exe file from the crack folder to the Unity editor folder (when installing to C: -C: \ Program Files \ Unity \ Editor \) with replacement.
4. Copy the Unity_v5.x.ulf license file from the crack folder to the C: \ ProgramData \ Unity \
4.1 If on the C: drive there is no ProgramData folder, enable the display of hidden files.
4.2 If there is no Unity folder in the C: \ ProgramData folder, create it.
5. Run Unity for verification.
6. Install the necessary support modules and add-ons.

Link 1  Unity Pro 2017.4.2f2.addons.support x64 LTS.rar save3.5 GB | Link 2 Unity.Pro.Support.Addons.2018.1.0f2.rar save 3.66 GB

avatar